Expertisecentrum en Kennisplatform

Onze maatschappij vraagt om samenwerking en bewustwording hoe wij als samenleving fungeren. Leefbaarheid en sociale veiligheid zijn niet simpel meer een zaak van de harde hand. Wanneer we ons sterk maken voor het rechtzetten van situaties in onze scholen, op straat, in onze buurt, dan leidt het forceren snel tot nieuwe problemen.
Een aantal samenwerkingspartners hebben zich over het vraagstuk leefbaarheid en sociale veiligheid gebogen. Wij kunnen u op het gebied van kennis en maatwerk hierover informeren. Klik op expertisecentrum voor meer informatie.

De sfeerkeeper-methodiek zorgt voor een structurele verbetering van de jongerenproblematiek met behoud van de sociale veiligheid voor alle betrokkenen. Het expertisecentrum Sfeerkeepers draagt daaraan bij door:

Kennis, visie en ervaring zijn samen de sleutels tot de succesvolle aanpak van o.a. jongerenproblematiek. SfeerKeepers is het expertisecentrum voor kennisdeling en samenwerking met verschillende partijen om...
Lees verder ››

SfeerKeeper, straatcoach of werkmeester worden? Wij bieden volledige MBO opleidingen aan, maar ook trainingen voor o.a. buurtconciërges,
docenten, etc. De opleiding omvat ook leer- en werktrajecten.
››
Ervaren sfeerkeepers die het welzijn in hun werkgebied waarborgen. In school- en leefgemeenschappen, wijken en buurten, horeca- en winkelconcentratiegebieden, evenementen- en recreatieterreinen werken sfeerKeepers altijd samen.
››